Anthony Godfroid

VZW Ani-zoo: niet erkend als fokkerijvereniging

Op 6 augustus 2013 vroeg de VZW Ani-zoo een erkenning aan van het type “vereenvoudigd beheer” voor het fokken van honden bij de Vlaamse overheid (het departement landbouw en visserij). Vorige week besloot Vlaams minister Joke Schauvliege de erkenning te weigeren, een goede beslissing volgens ons. (TEKST: Anthony Godfroid, advocaat)

Ani-zoo, een groepering die onder andere bestaat uit dierenwinkels die de aldaar verkochte puppy’s meestal niet zelf kweken, vroeg een erkenning aan om een fokkerijvereniging te worden voor nagenoeg alle bestaande hondenrassen: gaande van de Australische bouvier, tot de Polski Owczarek Nizinny, de Japanse chin enzoverder.

De Vlaamse minister die bevoegd is voor het fokkerijbesluit, Joke Schauvliege, heeft op 20 juni 2016 beslist om de erkenning te weigeren. Zij deed dit omdat Ani-zoo niet voldoet aan de erkenningsvoorwaarden uit het Vlaamse fokkerijbesluit (dat honden jammer genoeg wel als “nuttig voor de landbouw” beschouwt).

Specifiek lijkt het erop dat Ani-zoo geen erkenning heeft gekregen omdat ze niet kon aantonen dat ze over “voorschriften beschikt betreffende het registratiesysteem van de afstamming, de te verzamelen kenmerken voor het voeren van een programma tot verbetering van de genetische diversiteit van het ras of de variëteit en het verbeteren van de genetische diversiteit van het ras of de variëteit”. Een andere erkenningsvoorwaarde is dat men als fokkerijvereniging in staat moet zijn om de “controles uit te voeren die vereist zijn voor het bijhouden van de afstamming en om de gegevens over de kenmerken te benutten die voor de uitvoering van het programma tot verbetering van de genetische diversiteit van het ras of de variëteit nodig zijn”.

Aangezien nogal wat leden van Ani-zoo puppy’s verkopen uit Oost-Europese landen waarbij er weinig duidelijkheid bestaat over de ouderdieren, lijkt het ons dat de minister een goede beslissing heeft genomen.