Hond kopen adopteren wallonië vergunning

Vanaf 1 juli vergunning nodig om dier te kopen in Wallonië

Foto: ©Shutterstock

Binnenkort wordt het in Wallonië moeilijker om een dier te kopen of adopteren. Je moet dan een document kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je in het bezit bent van een vergunning om dieren te houden. Dat schrijft de Waalse krant Sudinfo.

Dat je in Wallonië een vergunning nodig hebt om dieren te houden, is eigenlijk niet helemaal nieuw: dit werd ingevoerd op 1 januari 2019. Iedere meerderjarige heeft deze vergunning automatisch, virtueel weliswaar, want er is nog geen document voor. In geval van dierenverwaarlozing of -mishandeling kan de vergunning worden ingetrokken. 

Tot nu toe werd de vergunning alleen nadien opgevraagd bij problemen of controles. Maar vanaf de zomervakantie zal iedereen die een dier wil kopen of adopteren een uittreksel uit het centrale register moeten tonen. 

Het is aan fokkers en dierenasielen om te verifiëren of de koper aan de juiste voorwaarden voldoet om een dier in huis te nemen.


Scroll to Top